Bilder av TimBet byggelementer

Bilder av TimBet byggelementer

Nyproduserte elementer. Elementene vil monteres i situ, bjelkene vil forsegles med polyuretanskum og dekket med ønsket tekkemateriale.

  • 3D wall panel concr.
  • 3D wall panel
  • Vahelagi vahuga